http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,136
เปิดเพจ18,884,665
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565  เวลา 09:30 น นายวิรัตน์  เย็นสบาย  นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565  เพื่อร่วมหารือถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา  และแจ้งให้ทราบถึงการพัฒนาตำบลกุดน้ำใสอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน เช่น  รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดน้ำใส  รายงานสถานการณ์การระบาด  มาตรการเฝ่าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด2019  ในตำบลกุดน้ำใส  การจัดการขยะในสถานการณ์โควิด2019   ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวนกว่า 60 คน

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view