http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,164
เปิดเพจ18,884,695
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

นที่ 22  ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์  เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส   รับมอบตู้ระบบอบแห้งพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 3X4 เมตร  จากโรงไฟฟ้าน้ำพอง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างองค์กรทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตอัตลักษณ์ของพื้นที่  ส่งเสริมการนำข้าวทับทิมชุมแพ หรือข้าวอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน นำโดย  นายชัยยุทธ  หาญอมร  ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ  และนายไวฑูรย์  เกียรติเฉลิมคุณ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมคณะ

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view