http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/11/2021
ผู้เข้าชม17,863,055
เปิดเพจ18,736,327
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ประชุมแก้ไขปัญหาบึงโจด

ประชุมแก้ไขปัญหาบึงโจด

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้นายเชิดชัย ข้อยุ่น ปลัดเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมปรึกษาหารือการขุดลอกบึงโจด โดยได้รับการประสานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมปรึกษาหารือ เนื่องจากเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มลำน้ำพอง ได้ขอให้ยุติโครงการขุดลอกบึงโจด  เนื่องจากมีข้อกังวลใจเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 โครงการชลประทานหนองหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดน้ำใส และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 35 คน หลังจากการประชุมร่วมกัน เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำพอง ไม่ขัดข้องในการดำเนินการขุดลอกบึงโจดต่อไป และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกภาคส่วน เพื่อดูแลร่วมกันใน 3 ประเด็นคือ การปล่อยน้ำทิ้งจากลำห้วยโจดลงลำน้ำพอง การสูบน้ำออกจากบึงโจดในขณะดำเนินการขุดลอก และการจัดการตะกอนดินที่ขุดจากบึงโจด

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view