http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/11/2021
ผู้เข้าชม17,863,112
เปิดเพจ18,736,390
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์  เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการรับลงทะเบียน  ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจแนวทางการรับเบี้ยยังชีพ เข้าใจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์  และนโยบายของผู้บริหาร  มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 122 คน

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view