http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/11/2021
ผู้เข้าชม17,863,057
เปิดเพจ18,736,329
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์  เย็นสบาย  นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส  ประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใส  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2565  ชี้แจงสถานการณ์การระบาดและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชี้แจงสถานการณ์การเงินกองทุน ฯ ณ ปัจจุบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส 2/2564  และไตรมาส 3/2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการปี 2564 ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และรายงานการอนุมัติงบประมาณโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2564

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view