http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/08/2021
ผู้เข้าชม17,727,203
เปิดเพจ18,582,322
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่  23  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์  เย็นสบาย  นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564  เพื่อร่วมหารือถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ และสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และแจ้งให้ทราบถึงการพัฒนาตำบลกุดน้ำใสอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน เช่น พิธีมอบรางวัลและใบประกาศณียบัตรให้กับแม่ดีเด่นทั้ง 4 ประเภท   มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนในสถานการณ์โควิด-19   รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดน้ำใส   ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินสมทบสมาชิกสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565    มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวนกว่า 60 คน

Tags :

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view