.....การให้อภัย คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด......      "Let's forget and forgive"