.....อะไรที่เราไม่รู้ อย่าไปคิด เพราะคิดอย่างไรก็ไม่รู้ ต้องไปศึกษากับผู้รู้....