http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/11/2021
ผู้เข้าชม17,863,141
เปิดเพจ18,736,421
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553
ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน

ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน

ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติ ไทย ได้แจ้งเกิดภ......

อ่านต่อ
"น้ำใส" ผักปลอดสารพิษ

"น้ำใส" ผักปลอดสารพิษ

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินโครงการผักปลอดสารพิษมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน ที่ผ่านมาปรากฏว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่......

อ่านต่อ
ทำไม? หัวเตียง ห้ามหันทางทิศตะวันตก

ทำไม? หัวเตียง ห้ามหันทางทิศตะวันตก

นี่เป็นกฎเกณฑ์ของคนไทย ที่คนโบราณสั่งสอนกันมา จนกลายเป็นคำถามของคนยุคนี้ว่า จริงเหรอ ถ้านอนเอาหัวไปทางทิศตะวันตก จะทำให้เจ็บป่วย อายุสั้น เพราะเป็นทิศ......

อ่านต่อ
เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะที่บ้านกุดกว้าง ฟาร์มเดียวในตำบลกุดน้ำใส

เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะที่บ้านกุดกว้าง ฟาร์มเดียวในตำบลกุดน้ำใส

ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ออกร่วมกิจกรรมมอบพันธ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ที่ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ย ที่ หมู่ที่ 8 บ้านกุดกว้าง ตำบลกุดน......

อ่านต่อ
"หมอน้อย" คนของชุมชน...รูปแบบที่ท้าทายในการจัดการกำลังคนสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

"หมอน้อย" คนของชุมชน...รูปแบบที่ท้าทายในการจัดการกำลังคนสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

"หมอน้อย" คนของชุมชน...รูปแบบที่ท้าทายในการจัดการกำลังคนสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป......

อ่านต่อ
view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view