http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท16/11/2021
ผู้เข้าชม17,863,081
เปิดเพจ18,736,358
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

นายกทต.กุดน้ำใสร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีSCG

9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00น. ณ วัดศรีสว่างพัฒนาราม บ้านโนนขามแป หมู่ท...

ทต.กุดน้ำใสร่วมกับปตท.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

5 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ปตท. ร่วมกับทต.กุดน้ำใส จัดกิจกร...

ทต.กุดน้ำใสร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2556 นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้...

นายกทต.กุดน้ำใสเยี่ยมโครงการต่อขยายชลประทานระบบท่อ

21 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00น.  ณ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใ...

การเสนอขอแก้ไขกฎหมายค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

9 ตุลาคม 2556 นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยนา...

KTVเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ+ไร่มันสำปะหลัง ตอน1

KTVเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ+ไร่มันสำปะหลัง ตอน1 บ้านโนนอุดม ต.กุดน้ำใ...

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view