http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,123
เปิดเพจ18,884,651
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

การป้องกันการทุจริต

-       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-       เจตจำนงของผู้บริหาร

-       การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-       การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view