http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/08/2021
ผู้เข้าชม17,727,229
เปิดเพจ18,582,349
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ๑.แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     

     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      ๑.ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ

     ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view