http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,063
เปิดเพจ18,884,591
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     แผนอัตรากำลัง3ปี

       ๑. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)


    แผนพัฒนาบุคลากร


    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ๑.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)

   

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      ๑.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      ๒.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      ๓.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      ๔.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      ๕.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view