http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท10/01/2022
ผู้เข้าชม18,000,186
เปิดเพจ18,884,721
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

แผนพัฒนาท้องถิ่น

    - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน)

       ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓

     

    - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

       ๑.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

    แผนการดำเนินงาน

        ๑. แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๐

       . แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒

       . แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   

    รายงานผลการติดตามและประเมินผล

      ๑.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

      .รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     .รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


            view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view