http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,386
เปิดเพจ18,642,852
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ผลสำเร็จของการจัดเก็บขยะที่ดีเริ่มที่ชุมชน

ผลสำเร็จของการจัดเก็บขยะที่ดีเริ่มที่ชุมชน

                              ทุกๆชุมชนไม่ต้องการให้มีขยะสกปรกส่งกลิ่นเหม็นและคนในชุมชนอื่นๆที่เรานำขยะไปทิ้งที่บ้านเขาๆก็ไม่ต้องการเช่นกัน ใช่หรือไม่ ปัญหาขยะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน  หากเราทุกคนไม่ช่วยกันลดปริมาณขยะ  สักวันหนึ่งขยะก็จะมีมากขึ้นเป็นขยะกองใหญ่หรือไม่มีที่ทิ้งแล้วท่านจะทำอย่างไร  ประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้ว ประชาชนของเขามีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะทำให้บ้านเมืองของเขาน่าอยู่  แม้แต่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันก็มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางหรือครัวเรือนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ดังเช่น ข่าวสารมลพิษจากขยะที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน  
                            ตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้บริหารจัดการขยะตามหลักความพอเพียงโดยตำบลกุดน้ำใสเป็นตำบลที่ไม่มีถังขยะ ตามหลักแนวความคิด “ ถังขยะ คือ ขยะในชุมชน” จึงไม่มีถังขยะที่สกปรกเน่าเหม็นวางเรียงรายไว้ตามถนน ทำให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่เหลือทิ้งบรรจุใส่ถุงนำมาวางตามวันที่กำหนดเพื่อให้เทศบาลเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป  จากแนวความคิดการจัดการขยะแบบไม่มีถังขยะดังกล่าวทำให้ตำบลกุดน้ำใสของเราได้รับการยอมรับว่าเป็นตำบลที่เจริญและพัฒนา  ซึ่งผลสัมฤทธิ์เห็นได้จาก เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้รับรางวัล “เมืองสวยใส ไร้มลพิษกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” จาก อธิบดีกรมความคุมมลพิษ เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งมีชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อนำไปบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
                            เพื่อเสริมสร้างลดปริมาณขยะครัวเรือน  ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบของชุมชนและที่สำคัญคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนตำบลกุดน้ำใส  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมือกันสรรสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไปได้ง่าย ดังต่อไปนี้   
                              ๑.ให้คัดแยกขยะพิษหรือขยะอันตราย เช่น  หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  กระป๋องยาฆ่าแมลง  แบตเตอรีโทรศัพท์มือถือ  ออกจากขยะทั่วไปไม่ทิ้งลงในถุงขยะเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต้องเก็บให้มิดชิดแล้วส่งให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกหลักต่อไป
                               ๒.สิ่งที่ไม่ใช่ขยะอย่าใส่ลงในถุงขยะ เช่น เศษอาหาร เปลือกผักหรือผลไม้ ให้นำไปเลี้ยงสัตว์หรือฝังดินก็จะกลายเป็นปุ๋ย  ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง หรือของขายได้ให้แยกไว้ “ ขายเป็นเงินอย่าโยนเงินทิ้ง” ถุงพลาสติก ถ้าไม่เปื้อนให้เก็บไว้ใช้อีก หากเปื้อนให้ล้างผ่านน้ำผึ่งให้แห้งเก็บรวมรวมไว้แล้วส่งให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกหลักต่อไป อย่าเผาเพราะจะก่อให้เกิด “สารก่อมะเร็งในชุมชน”
                               ๓.ถุงขยะที่จะทิ้งให้นำไปวางไว้ตามเส้นทางและวันเวลาที่ชุมชนร่วมกันกำหนดให้เทศบาลไปเก็บขน      เพื่อไม่ให้มีถุงขยะตกค้างและเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบของชุมชน
                                    ดังนั้น  ผลสำเร็จของการจัดการขยะที่ดีเริ่มต้องเริ่มที่ชุมชน  พวกเราทุกคนจึงควรร่วมมือกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา สร้างวินัยและความภาคภูมิใจให้บุตรหลาน เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
         
                               “สัญลักษณ์ความสะอาดของเรา คือ การไม่มีถังขยะและประชาชนร่วมใจกันไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ”

                                                                                                                                                         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                                                                                                                      เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view