http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,550
เปิดเพจ18,643,018
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกุดน้ำใส

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกุดน้ำใส
                               นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ได้เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ นับตั้งแต่มีการถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกุดน้ำใส จากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นมา  โดยขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ใหม่ๆ ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการเรียนรู้จากพื้นที่ตนเอง สนับสนุนให้เกษตรมีน้ำในการทำเกษตร จะเห็นได้จากมีโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการในพื้นที่ อาทิเช่น โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โครงการผลิตปุ๋ยและผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี โครงการผลิตปุ๋ยน้ำจากหอยเชอรี่    โครงการหมอดินอาสา โครงการโรงเรียนอ้อย โครงการผลิตสมุนไพรไล่แมลง โครงการชลประทานระบบท่อ เป็นต้น 
                       
                              ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกุดน้ำใส เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ จากตัวอย่างในพื้นที่จริง ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 3 จุด สำหรับครั้งนี้จะแนะนำท่านให้พบกับ จุดที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ 15 ไร่ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส มอบพื้นที่ให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส จัดทำแปลงสาธิต ปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง เพื่อนำพันธุ์มาขยายต่อให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร โดยอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ไปทางด้านทิศใต้ประมาณ 500 เมตร 
                             แปลงสาธิตปลูกอ้อย เป็นพันธุ์ขอนแก่น3 แบ่งเป็น 3 แปลง ทดลองโดยใช้สูตรปุ๋ยที่แตกต่างกัน ซึ่งผสมขึ้นเอง โดยแปลงที่ 1 ใช้สูตร 12-12-12 แปลงที่ 2 ใช้สูตร 15-15-6  แปลงที่ 3 ใช้สูตร 18-12-6 ทุกแปลงใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูก 

                         
                          แปลงสาธิตปลูกมันสำปะหลัง ใช้มันสำปะหลัง พันธุ์ไจแอนท์ และพันธุ์เกล็ดมังกร โดยนำท่อนพันธุ์มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 2 แปลง เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต ซึ่งขณะนี้อายุ 6 เดือนแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และจะสามารถแจกจ่ายท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้ทันฤดูกาลปลูกในปีนี้แน่นอน
                        ผู้สนใจสามารถเข้าชมแปลงสาธิตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยติดต่อนักวิชาการเกษตร นางสาววรัชยา สำราญใจ มือถือ 080-0084848 หรือปลัดเทศบาลตำบลกุดน้ำใส นายเชิดชัย ข้อยุ่น มือถือ 089-7106504

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view