http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,475
เปิดเพจ18,642,943
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

เทศบาลตำบลกุดน้ำใสคลายทุกข์ประชาชน

เทศบาลตำบลกุดน้ำใสคลายทุกข์ประชาชน

                      เนื่องจากสภาพฝนที่ตกหนักมาตลอดในบ้านเราตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่อง  และจากการติดตามสภาพการณ์น้ำฝน  ทั้งจากระบบโทรมาตรของเขื่อนอุบลรัตน์และทั้งจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าจะยังคงมีฝนตกมากอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายฤดูฝน  จึงคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์จะยังเพิ่มสูงขึ้นไปอีก  ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจส่งผลให้เกิดภัยอันตรายร้ายแรงตามมา
                       ด้วยเหตุนี้ทาง กฟผ. จึงได้เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนผ่านทางประตูระบายน้ำล้น(Spillway) ลงสู่ลำน้ำพองมาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำพองได้รับผลกระทบจากสภาพน้ำที่เอ่อสูงขึ้นจนส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมสองฝั่งลำน้ำพอง ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับความเสียหาย
                       นอกจากนี้กระแสน้ำที่ไหลแรงยังได้สร้างความเสียหายให้กับระบบส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อ.น้ำพองที่ทอดผ่านลำน้ำพอง  ส่งผลให้การส่งน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้หยุดชะงัก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่  2  อำเภอ 2 ตำบล คือ  ต.กุดน้ำใส , อ.น้ำพอง , อ.เขาสวนกวาง , ต.วังชัย ตั้งแต่วันที่  25  กันยายน  2551  ที่ผ่านมา และการประปาส่วนภูมิภาค อ.น้ำพอง แจ้งว่าจะสามารถซ่อมเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

                       แต่ด้วยความร่วมมือจากหลายๆส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  ได้ออกมาร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุ  โดยทางเทศบาลตำบลกุดน้ำใสก็ได้มีการจัดทีมงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลกุดน้ำใสพร้อมกับรถบรรทุกน้ำของศูนย์จำนวน  2  คัน  เป็นรถบรรทุก  10  ล้อ  ขนาดความจุน้ำที่  12,000  ลิตร  1  คัน  และรถบรรทุกขนาด  6  ล้อ  ความจุน้ำที่  6,000  ลิตร  นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ  10  ล้อ  ความจุน้ำ 10,000  ลิตร จำนวน  1  คัน  จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  ขอนแก่น  มาร่วมแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในครั้งนี้  เราจะทำการออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสและพื้นที่ตำบลน้ำพองทุกวัน  วันละสองเที่ยวคิดเฉลี่ยในการแจกจ่ายน้ำในแต่ละวันเป็นวันละ  56,000  ลิตร/วัน  ซึ่งในขณะนี้  สถานการณ์การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนก็ผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์  เทศบาลตำบลกุดน้ำใสเราได้ทำการแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนไปแล้วประมาณ  336,000  ลิตร ซึ่ง เป็นปริมาณการแจกจ่ายที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนให้ได้คลายความเดือดร้อนลงได้บ้างในช่วงนี้ 

                       ถึงอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือบรรเทาทุกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด  ทางทีมงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  พร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพความสามารถของเจ้าหน้าที่  เพราะเราประสงค์ที่จะเห็นประชาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดน้ำใสหรือประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

 
จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ที่  สายด่วน  1669  หรือ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดน้ำใสได้ที่  โทร.  043-373332  ตลอด  24  ชม.
(นส.กองจิตต์ แดงน้อย /บทความ)

  ภาพกิจกรรม

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view