http://www.kudnamsai.com

 หน้าแรก

 VDOทั้งหมด

 รวมรูปภาพ

 ข่าวสารทั้งหมด

 บทความทั้งหมด

 ติดต่อเรา

 ดาวน์โหลด

บริการ

วิสัยทัศน์
ความเป็นมา
นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
รายรับ-รายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
การรายงานต่อนายกเทศมนตรี
ผลการประเมิน LPA ปี 61
บุคลากรและโครงสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือบริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการประชาชน

สถิติ

เปิดเว็บ25/01/2008
อัพเดท18/10/2021
ผู้เข้าชม17,777,533
เปิดเพจ18,643,001
ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2553

การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก

              เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์การเลี้ยงกบที่ประสบผลสำเร็จ คือคุณธนพล รักบุญ เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเอง มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 93 คน โดยเนื้อหาอย่างย่อมีรายละเอียดดังนี้

                      การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก

                     การเลี้ยงกบเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งในการเลี้ยงนั้นควรมีความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องก่อนจึงจะทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จ

  สิ่งที่ควรคำนึงก่อนการเลี้ยงกบ

  1. ความพร้อมในด้านความรู้และการลงทุน
  2. มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน
  3. มีการวางโปรแกรมการผลิตที่ดีเพื่อให้สามารถจำหน่ายในช่วงที่กบมีราคาดี และมีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด

    พันธุ์กบ
         .  พันธุ์กบที่เหมาะสม คือ กบนา ที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีเหลือง มีอัตราการเจริญเติบโตดี

         รูปแบบการเลี้ยง
• การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์
• การเลี้ยงในบ่อดิน
• การเลี้ยงในกระชัง

          ระยะเวลาในการเลี้ยง
• ใช้เวลา 3.5-4 เดือน ตั้งแต่ระยะฟักออกจากไข่จนถึงจับจำหน่ายได้กบขนาด 6-7 ตัวต่อกิโลกรัม

 สถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบ
• ควรอยู่ใกล้บ้านและสะดวกต่อในการดูแล
• อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี เพียงพอตลอดการเลี้ยง
• เป็นพื้นที่สูงหรือที่ดอนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
• ห่างไกลจากแหล่งชุมชนหรือบริเวณที่มีเสียงอึกทึกรบกวน
• อยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายอาหารกบ
• สะดวกในการจับ

   การเลี้ยงกบขุนหรือกบเนื้อ
     • บ่อที่นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 3x4 เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งเป็นบ่อที่สะดวกในการจัดการ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป
     • ปล่อยลูกกบอายุ 1 เดือนเศษ ในอัตรา 120-180 ตัวต่อตารางเมตร โดยจะจับกบได้ 200-300 กิโลกรัมต่อบ่อ

อาหารและโปรแกรมการให้อาหาร
.  ลูกอ๊อดอายุ 3-6 วัน ให้ไข่ตุ๋นหรืออาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน โปรตีน 40 % ชนิดผงหรือ  เม็ดผสมน้ำปั้นเป็นก้อน วางกระจายให้ทั่ว
.  ลูกอ๊อดอายุ 6-20 วัน ให้อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน โปรตีน 40 % ชนิดเม็ดลอยน้ำ ให้กินวันละ 3-4 ครั้ง (ประมาณ 6 % ของน้ำหนักตัวต่อวัน)
.  กบอายุ 20-40 วัน ให้อาหารชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 37 % ซึ่งเป็นอาหารกบเล็กให้กินวันละ 3 ครั้ง (ประมาณ 5 % ของน้ำหนักตัว)
.  กบอายุ 40-70 วัน ให้อาหารชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 35 % ซึ่งเป็นอาหารกบรุ่นให้กินวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 3-4 % ของน้ำหนักตัว)
.  กบอายุ 70 วัน-จับขาย ให้อาหารชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 30 % ซึ่งเป็นอาหารกบใหญ่ ให้กินวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 2-3 % ของน้ำหนักตัว)
.  กบพ่อแม่พันธุ์ ให้อาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ โปรตีน 30 % ซึ่งเป็นอาหารกบใหญ่ ให้กินวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 2-3 % ของน้ำหนักตัว)
การจัดการระหว่างการเลี้ยง

การจัดการระหว่างการเลี้ยง
.  เปลี่ยนถ่ายน้ำ ล้างขัดบ่อ ทำความสะอาดที่ให้อาหาร โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง
.  จัดขนาดกบแต่ละบ่อให้ใกล้เคียงกันโดยการคัดขนาดกบสม่ำเสมอ
เก็บบันทึกข้อมูลระหว่างการเลี้ยง เช่น วันที่เพาะฟัก ปริมาณกบต่อบ่อ ปริมาณกบที่ตาย ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด ปริมาณกบที่จับได้ทั้งหมด ขนาดกบที่จับ วันที่จับ ฯลฯ

 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเลี้ยงกบ ที่นี่

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก    การเลี้ยงกบคอนโด คลิ๊กที่นี่

                                                 การเลี้ยงกบ (กรมส่งเสริมการเกษตร) คลิ๊กที่นี่

                                                 การเลี้ยงกบ จากเวบผู้เลี้ยงกบจ.อุดรธานี  คลิ๊กที่นี่

view

 กระทู้ทั้งหมด

 สมุดเยี่ยม

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 vdo

 ระบบสมาชิก

view